Stacja zasilania dla instalacji suszenia cukru (Zvoleneves, Czechy)

Dostarczenie kompletnej stacji zasilania dla modernizowanej instalacji suszenia cukru dla koncernu ED&F MAN INGREDIENTS S.R.O. (Republika Czeska). Dostawa, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Falowniki Schneider Electric ATV650. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suszarka bębnowa, wentylatory, pompy.