Oprogramowanie sterujące linią do parowania grodzic (ArcelorMittal Poland S.A.)

Dostawa elementów oraz oprogramowania dla sterowania systemem transportu poprzecznego grodzic. Sterowanie oparte na sterowniku PLC Schneider Modicon M258, wizualizacja na panelu HMI 10”. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suwnice, wciągniki z elektromagnesami, rolotoki, obrotnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.