Stacja zasilania i sterowania dla instalacji suszenia i chłodzenia piasku (Stolzle, Częstochowa)

Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji suszenia i chłodzenia cukru dla huty szkła Stolzle Częstochowa Sp.z o.o. Dostawa pod klucz, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Pełna automatyzacja procesu. Sterowanie oparte na sterowniku PLC Siemens S7-300, wizualizacja na panelu HMI Schneider Magelis. Falowniki Schneider ATV61. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suszarko-chłodziarka fluidalna z mieszadłem, dwa palniki gazowe odpylacze cyklonowo-workowe z systemem samooczyszczania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.