Stacja zasilania dla instalacji chłodzenia piasku (TKSM Biała Góra, Polska)

Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji chłodzenia piasku dla koncernu Surmin-Kaolin S.A. Dostawa, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Sterowanie za pośrednictwem regulatorów PID na falownikach LG iS7. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: chłodziarka fluidalna z wymiennikiem płytowym, odpylacz patronowy z systemem samooczyszczania, przenośniki ślimakowe, taśmowe, kubełkowe, ślimakowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.