Modernizacja części linii transportującej stłuczkę szklaną w Albi, Francja.

WYKONANO:

  • Kompletacja aparatury

  • Projekt (WSCAD)

  • Prefabrykacja szaf

  • Podłączenie systemu sterowania na miejscu realizacji

  • Rozruch systemu

  • Testy