Prace programistyczne w EC4 Łódź

Programowanie paneli HMI do monitorowania parametrów zasilania dla Veolia Energia Łódź w Elektrociepłowni 4 w Łodzi.