Stacja zasilania i sterowania dla instalacji suszenia i chłodzenia cukru (Prosenice, Czechy)

Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji suszenia i chłodzenia cukru dla koncernu HPS s.r.p. (Republika Czeska). Dostawa, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Pełna automatyzacja procesu. Sterowanie oparte na sterowniku PLC Siemens ET200M. Falowniki Schneider Electric Process 630. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suszarka fluidalna, wentylatory sterowane poprzez regulatory PID, skruber, przenośniki ślimakowe, taśmowe, kubełkowe.