Stacja zasilania i sterowania dla instalacji transportu i składowania stłuczki szklanej (Rozet, Francja)

Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji transportu i składowania w silosach stłuczki szklanej dla koncernu Everglass (Francja). Dostawa pod klucz, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Sterowanie oparte na sterowniku PLC Schneider M340, zaprogramowane w systemie Schneider Magelis. Opracowanie i zaprogramowanie systemu ważenia i odprawy ciężarówek przewożących stłuczkę szklaną.