You are here: Home / Realizacje / Stolzle

Stolzle

Data: 01,2014

Miejsce: Stolzle, Częstochowa

Zadanie: Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji suszenia i chłodzenia cukru dla huty szkła Stolzle Częstochowa Sp.z o.o. Dostawa pod klucz, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Pełna automatyzacja procesu. Sterowanie oparte na sterowniku PLC Siemens S7-300, obsługa z panelu dotykowego HMI Schneider Magelis. Falowniki Schneider ATV61. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suszarko-chłodziarka wibrofluidalna, dwa palniki gazowe.

Pozostałe realizacje