You are here: Home / Realizacje / Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Data: 01,2014

Miejsce: Biała Góra, Polska

Zadanie: Dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji chłodzenia piasku dla koncernu Surmin-Kaolin S.A. Dostawa, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Sterowanie za pośrednictwem regulatorów PID na falownikach LG iS7. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: chłodziarka fluidalna z wymiennikiem płytowym, odpylacz patronowy z systemem samooczyszczania, przenośniki ślimakowe, taśmowe, kubełkowe, ślimakowe.

Pozostałe realizacje