You are here: Home / Pierwsza / Stłuczka szklana

Stłuczka szklana

Co robimy?

Realizujemy szereg projektów związanych z przechowywaniem i transportem stłuczki szklanej. W ramach prac wykonujemy projekty dla systemu automatycznego sterowania i zasilania dla instalacji suszenia, transportu i składowania. Dostarczamy kompletną stację zasilania i sterowania dla nowo budowanej instalacji transportu i składowania w silosach. Wykonujemy modernizację linii transportujących. Opracowujemy system ważenia i odprawy ciężarówek przewożących stłuczkę szklaną.

Przykładowe realizacje:

 • Albi
 • Stoelzle Czestochowa
 • Rozet-Saint-Albin
 • Châteaubernard

Zakres prac:

 • Kompletacja aparatury
 • Projekt (WSCAD)
 • Prefabrykacja szaf
 • Podłączenie systemu sterowania na miejscu realizacji
 • Rozruch systemu

Nasi klienci:

 • Verallia
 • Everglass
 • Stolzle

Galeria