You are here: Home / Druga / Systemy odciągu i spalania gazów

Systemy odciągu i spalania niebezpiecznych gazów

Co robimy?

Wykonujemy specjalistyczne systemy do odciągu i spalania niebezpiecznych gazów. W naszych projektach skupiamy się na bezpieczeństwie i spełniamy restrykcyjne wymagania klienta (również w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie z wymaganiami dyrektyw ATEX)

Przykładowe realizacje:

 • Stacja zasilania i sterowania dla systemu wentylacji linii produkcyjnej.
 • Centrum dystrybucji Amazon

Zakres prac:

 • Dobór aparatury
 • Prefabrykacja szaf
 • programowania i wizualizacja układu sterowania
 • Rozruch systemu
 • Przeprowadzanie testów
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych
 • Przeprowadzanie szkoleń operatorów
 • Projektowanie i montaż aparatury kontrolo pomiarowej

Nasi klienci:

 • Amcor
 • RTO2

Galeria: