Projektujemy, dostarczamy i montujemy instalacje elektryczne dla instalacji przemysłowych oraz dla całych fabryk.

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
  • Pomiary rezystancji uziemień roboczych
  • Pomiary ciągłości zwodów instalacji odgromowej

Po przeprowadzeniu pomiarów Klient otrzymuje stosowny protokół, który jest niezbędny w razie kontroli różnych państwowych organów.

Wszelkie pomiary elektryczne realizujemy z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy.