Nasza firma opracowuje kompleksowe projekty oraz dokumentacje instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej. FST-Automatyka  w ramach prac branży elektrycznej i AKPiA wykonuje projekty, dostawy i montaże m.in.  szaf sterowniczych i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ich późniejszy serwis
i przeglądy.

Projektowanie instalacji elektrycznych i AKPiA – zakres prac:

  • projektowanie systemów automatyki, sterowania i instalacji elektrycznych
  • projektowanie rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych wraz z prefabrykacją
  • projektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej
  • projektowanie tras kablowych oraz kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych
  • dobór komponentów z zakresu elektryki i automatyki
  • dla w/w usług realizujemy także montaże elektryczne i mechaniczne, serwisy i przeglądy
  • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów automatyki

Powyższe prace realizujemy także w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie z wymaganiami dyrektyw ATEX oraz z normami zharmonizowanymi.