You are here: Home / Druga / Suszenie piachu

Suszenie piachu

Co robimy?

Realizujemy dostarczenie kompletnej stacji zasilania i sterowania dla instalacji suszenia piasku. W ramach prac tworzymy sterowanie za pośrednictwem PLC oraz regulatorów PID na falownikach.

Przykładowe realizacje:

  • Kopalnia Biała Góra
  • Kamieniołom w roncevaux

Zakres prac:

  • Montaż oprzyrządowania
  • Nadzór nad uruchomieniem
  • Stworzenie sterowania opartego o sterowniki PLC
  • Wizualizacja na panele HMI
  • Konfiguracja przemienników częstotliwości

Nasi klienci:

  • Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych
  • SAMIN Saint-Gobain

Galeria