You are here: Home / Realizacje / ED&F MAN INGREDIENTS S.R.O

[page_title]

Data: 2.2017

Miejsce: Republika Czeska

Zadanie: Dostarczenie kompletnej stacji zasilania dla modernizowanej instalacji suszenia cukru dla koncernu ED&F MAN INGREDIENTS S.R.O. Dostawa, montaż i nadzór nad uruchomieniem. Falowniki Schneider Electric ATV650. Główne urządzenia wchodzące w skład instalacji: suszarka bębnowa, wentylatory, pompy.